سخنگوی وزارت امور خارجه: پمپئو به فکر گرسنگان آمریکایی باشد

0 رای