ترامپ برای شرکت در اجلاس سران ناتو وارد لندن شد

0 رای