حذف کارت سوخت 100 هزار میلیارد تومان به کشور خسارت زد زنگنه ژنرال شکست‌خورده جنگ‌های کوچک است

0 رای