شناسایی ۱۰۰ نفر از قربانیان هواپیمای اوکراینی ۳۰ پیکر تحویل خانواده‌ها شد

0 رای