وزیر دفاع آمریکا: ترامپ اختیار اقدام نظامی علیه ایران را دارد

0 رای