ایران همه مسایلش را با آمریکا یک جا حل کند مثل چین

0 رای