فیلم‌بردار صحنه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی دستگیر شد

0 رای