تسنیم: دستگیری فیلم‌بردار صحنه اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی

0 رای