خبرگزاری ایرنا


تعداد خبر : 10046

سناتور آمریکایی: مراکز بازداشت پناهجویان، تجلی عملی شعارها و رجزخوانی های ترامپ است

تهران- ایرنا- الکساندریا اوکاسیو کورتز نماینده دمکرات کنگره مراکز بازداشت پناهجویان را غیرانسانی خواند و افزود: ازدحام در این مراکز به اندازه ای زیاد است که همه زندانیان نمی توانند در یک زمان بخوابند و این در واقع تجلی عملی شعارها و رجزخوانی های ترامپ است که مهاجران را حیوان می داند.

41 دقیقه پیش خبرگزاری ایرنا

سناتور آمریکایی: مراکز بازداشت پناهجویان، تجلی عملی شعارها و رجزخوانی های ترامپ است

تهران- ایرنا- الکساندریا اوکاسیو کورتز نماینده دمکرات کنگره مراکز بازداشت پناهجویان را غیرانسانی خواند و افزود: ازدحام در این مراکز به اندازه ای زیاد است که همه زندانیان نمی توانند در یک زمان بخوابند و این در واقع تجلی عملی شعارها و رجزخوانی های ترامپ است که مهاجران را حیوان می داند.

41 دقیقه پیش خبرگزاری ایرنا

سناتور آمریکایی: مراکز بازداشت پناهجویان، تجلی عملی شعارها و رجزخوانی های ترامپ است

تهران- ایرنا- الکساندریا اوکاسیو کورتز نماینده دمکرات کنگره مراکز بازداشت پناهجویان را غیرانسانی خواند و افزود: ازدحام در این مراکز به اندازه ای زیاد است که همه زندانیان نمی توانند در یک زمان بخوابند و این در واقع تجلی عملی شعارها و رجزخوانی های ترامپ است که مهاجران را حیوان می داند.

41 دقیقه پیش خبرگزاری ایرنا

سناتور آمریکایی: مراکز بازداشت پناهجویان، تجلی عملی شعارها و رجزخوانی های ترامپ است

تهران- ایرنا- الکساندریا اوکاسیو کورتز نماینده دمکرات کنگره مراکز بازداشت پناهجویان را غیرانسانی خواند و افزود: ازدحام در این مراکز به اندازه ای زیاد است که همه زندانیان نمی توانند در یک زمان بخوابند و این در واقع تجلی عملی شعارها و رجزخوانی های ترامپ است که مهاجران را حیوان می داند.

46 دقیقه پیش خبرگزاری ایرنا

پیو: افزایش محدودیت های مذهبی در اروپا بی سابقه است

تهران- ایرنا- مرکز تحقیقاتی پیو بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد؛ درگیری ها برای باورهای دینی و یا علیه آن طی ۱۰ سال اخیر در اروپا روبه افزایش گذاشته است.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

پیو: افزایش محدودیت های مذهبی در اروپا بی سابقه است

تهران- ایرنا- مرکز تحقیقاتی پیو بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد؛ درگیری ها برای باورهای دینی و یا علیه آن طی ۱۰ سال اخیر در اروپا روبه افزایش گذاشته است.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

ظریف: گفت وگوهای بیشتری با رسانه ها در راه است

تهران- ایرنا- محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار لینک گفت وگوی خود با برنامه هارد تاک بی بی سی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: گفت وگوهای بیشتری در راه است.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

پیو: افزایش محدودیت های مذهبی در اروپا بی سابقه است

تهران- ایرنا- مرکز تحقیقاتی پیو بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد؛ درگیری ها برای باورهای دینی و یا علیه آن طی ۱۰ سال اخیر در اروپا روبه افزایش گذاشته است.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

ظریف: گفت وگوهای بیشتری با رسانه ها در راه است

تهران- ایرنا- محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار لینک گفت وگوی خود با برنامه هارد تاک بی بی سی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: گفت وگوهای بیشتری در راه است.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

پیو: افزایش محدودیت های مذهبی در اروپا بی سابقه است

تهران- ایرنا- مرکز تحقیقاتی پیو بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد؛ درگیری ها برای باورهای دینی و یا علیه آن طی ۱۰ سال اخیر در اروپا روبه افزایش گذاشته است.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

ظریف: گفت وگوهای بیشتری با رسانه ها در راه است

تهران- ایرنا- محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار لینک گفت وگوی خود با برنامه هارد تاک بی بی سی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: گفت وگوهای بیشتری در راه است.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

ظریف: گفت وگوهای بیشتری با رسانه ها در راه است

تهران- ایرنا- محمدجواد ظریف وزیر خارجه ایران با انتشار لینک گفت وگوی خود با برنامه هارد تاک بی بی سی در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: گفت وگوهای بیشتری در راه است.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

قطعنامه ای علیه ترامپ در مجلس نمایندگان امریکا

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه ای درباره محکومیت نظرات نژادپرستانه دونالد ترامپ را که به تازگی در سلسله توئیت خود علیه چهار نماینده زن ابراز داشته است، به رای می گذارند.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

قطعنامه ای علیه ترامپ در مجلس نمایندگان امریکا

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه ای درباره محکومیت نظرات نژادپرستانه دونالد ترامپ را که به تازگی در سلسله توئیت خود علیه چهار نماینده زن ابراز داشته است، به رای می گذارند.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

قطعنامه ای علیه ترامپ در مجلس نمایندگان امریکا

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه ای درباره محکومیت نظرات نژادپرستانه دونالد ترامپ را که به تازگی در سلسله توئیت خود علیه چهار نماینده زن ابراز داشته است، به رای می گذارند.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

روسیه: استفاده از زور علیه ایران موجب فروپاشی منطقه می شود

تهران- ایرنا - سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه نسبت به خطرات سناریو استفاده از زور علیه ایران هشدار داد و گفت که این موضوع موجب فروپاشی منطقه می شود.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

قطعنامه ای علیه ترامپ در مجلس نمایندگان امریکا

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس آمریکا روز چهارشنبه قطعنامه ای درباره محکومیت نظرات نژادپرستانه دونالد ترامپ را که به تازگی در سلسله توئیت خود علیه چهار نماینده زن ابراز داشته است، به رای می گذارند.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

روسیه: استفاده از زور علیه ایران موجب فروپاشی منطقه می شود

تهران- ایرنا - سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه نسبت به خطرات سناریو استفاده از زور علیه ایران هشدار داد و گفت که این موضوع موجب فروپاشی منطقه می شود.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

روسیه: استفاده از زور علیه ایران موجب فروپاشی منطقه می شود

تهران- ایرنا - سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه نسبت به خطرات سناریو استفاده از زور علیه ایران هشدار داد و گفت که این موضوع موجب فروپاشی منطقه می شود.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

روسیه: استفاده از زور علیه ایران موجب فروپاشی منطقه می شود

تهران- ایرنا - سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه روسیه نسبت به خطرات سناریو استفاده از زور علیه ایران هشدار داد و گفت که این موضوع موجب فروپاشی منطقه می شود.

1 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

واکنش قطر به کشف سلاح های این کشور در دست یک گروه افراطی ایتالیایی

تهران – ایرنا – وزارت امورخارجه قطر بامداد چهارشنبه در مورد خبر کشف موشک های "زمین به زمین" ارتش این کشور در دست گروهی از نئونازی های ایتالیایی اعلام کرد، این موشک ها ۲۵ سال پیش در چارچوب یک قرارداد نظامی، به کشور سوم فروخته شده بود.

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

واکنش قطر به کشف سلاح های این کشور در دست یک گروه افراطی ایتالیایی

تهران – ایرنا – وزارت امورخارجه قطر بامداد چهارشنبه در مورد خبر کشف موشک های "زمین به زمین" ارتش این کشور در دست گروهی از نئونازی های ایتالیایی اعلام کرد، این موشک ها ۲۵ سال پیش در چارچوب یک قرارداد نظامی، به کشور سوم فروخته شده بود.

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

واکنش قطر به کشف سلاح های این کشور در دست یک گروه افراطی ایتالیایی

تهران – ایرنا – وزارت امورخارجه قطر بامداد چهارشنبه در مورد خبر کشف موشک های "زمین به زمین" ارتش این کشور در دست گروهی از نئونازی های ایتالیایی اعلام کرد، این موشک ها ۲۵ سال پیش در چارچوب یک قرارداد نظامی، به کشور سوم فروخته شده بود.

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

مرکز پیو: افزایش محدودیت های مذهبی در اروپا بی سابقه است

تهران- ایرنا- مرکز تحقیقاتی پیو بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد؛ درگیری ها برای باورهای دینی و یا علیه آن طی ۱۰ سال اخیر در اروپا روبه افزایش گذاشته است.

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

واکنش قطر به کشف سلاح های این کشور در دست یک گروه افراطی ایتالیایی

تهران – ایرنا – وزارت امورخارجه قطر بامداد چهارشنبه در مورد خبر کشف موشک های "زمین به زمین" ارتش این کشور در دست گروهی از نئونازی های ایتالیایی اعلام کرد، این موشک ها ۲۵ سال پیش در چارچوب یک قرارداد نظامی، به کشور سوم فروخته شده بود.

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

مرکز پیو: افزایش محدودیت های مذهبی در اروپا بی سابقه است

تهران- ایرنا- مرکز تحقیقاتی پیو بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد؛ درگیری ها برای باورهای دینی و یا علیه آن طی ۱۰ سال اخیر در اروپا روبه افزایش گذاشته است.

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

مرکز پیو: افزایش محدودیت های مذهبی در اروپا بی سابقه است

تهران- ایرنا- مرکز تحقیقاتی پیو بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد؛ درگیری ها برای باورهای دینی و یا علیه آن طی ۱۰ سال اخیر در اروپا روبه افزایش گذاشته است.

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

مرکز پیو: افزایش محدودیت های مذهبی در اروپا بی سابقه است

تهران- ایرنا- مرکز تحقیقاتی پیو بامداد روز چهارشنبه اعلام کرد؛ درگیری ها برای باورهای دینی و یا علیه آن طی ۱۰ سال اخیر در اروپا روبه افزایش گذاشته است.

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

بحران جاری جای حل مشکلات زیربنایی مسجدسلیمان نیست

اهواز _ ایرنا _ معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت:بحران‌جاری جای حل مشکلات زیربنایی شهرستان مسجدسلیمان نیست چرا که هر کاری برنامه و زمان خاص خود را دارد .

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا

بحران جاری جای حل مشکلات زیربنایی مسجدسلیمان نیست

اهواز _ ایرنا _ معاون وزیر کشور و رییس سازمان مدیریت بحران کشور گفت:بحران‌جاری جای حل مشکلات زیربنایی شهرستان مسجدسلیمان نیست چرا که هر کاری برنامه و زمان خاص خود را دارد .

2 ساعت پیش خبرگزاری ایرنا