دکتر سلام


تعداد خبر : 1

درمان گردن بوقلمونی با جراحی و غیرجراحی + راهنمایی کامل

آیا شما از غبغب رنج می برید؟ آیا گردن بوقلمونی دارید؟ آیا به خوشمان بیاید یا نه، پوست شل و آویزان زیر …

2 روز قبل دکتر سلام