عصر ایران


تعداد خبر : 498

مرگ محمد مُرسی در دادگاه سرنوشت تراژیک مردی که نه بازرگان شد نه اردوغان

در حالی که در ایران یک مجله معتبر در آغاز کار به او لقب «ملی مذهبی مصری» داده بود رفتارهای او اما شبیه مهندس بازرگان نبود و شاید درست تر این بود که به فداییان اسلام یا انجمن حجتیه تشبیه می شد. البته نه به خاطر باور های مذهبی که دیدیم در تهران سخنان خود را با درود به «خلفای راشدین» یاد کرد. انفاقی که پس از رسمیت تشیع در سال 900 شاید سابقه نداشته باشد. ناخرسندی مقامات ایران اما به خاطر مواضع ضد سوری او بود نه جنبه‌های مذهبی.

55 دقیقه پیش عصر ایران

تلویزیون مصر: محمد مُرسی فوت کرد

تلویزیون مصر: محمد مُرسی فوت کرد

7 ساعت پیش عصر ایران

شمخانی خبر داد: ضربه سنگین اطلاعاتی ایران به شبکه سایبری خارجی

شمخانی خبر داد: ضربه سنگین اطلاعاتی ایران به شبکه سایبری خارجی

7 ساعت پیش عصر ایران