عصر ایران


تعداد خبر : 521

قند نوشابه ها کم می شود

کاهش قند نوشابه ها به بررسی های کارشناسانه و فنی نیاز دارد تا در فرمولاسیون نوشابه ها تغییری ایجاد نشود.

21 ساعت پیش عصر ایران